Podne obloge od masiva/višeslojne podne obloge, izrađene su posebno razvijenim softverom u cilju očuvanja prirodnog oblika(rasta)drveta. Svaka daska je jedinstvenog oblika, te je i svaki slog originalan i neponovljiv.
Za prostorije gde su temperaturne razlike izraženije, ili postoji potreba za pojačanom dimenzijonalnom stabilnošću, u ponudi su i dvoslojni podovi sačinjeni od brezovog špera kao strukturalnog sloja, dok je gazišni sloj od plemenitog drveta.

       ● parket sačuvanog prirodnog oblika      pravolinijski sečen parket

masivni parket

višeslojni parket

Podela parketa po estetskim osobinama: Select, Natural, Rustic.

    • Select : Nema beljike niti tamnih čvorova. Zdravi čvorovi prisutni.
    • Natural : Beljika prisutna, kao i mali tamni čvorovi. Zdravi čvorovi i uklopljeno srce.
    • Rustic : Beljika, tamni čvorovi i pukotine do 2mm mogu biti prisutni.

 

 

Modularni parket:

Debljina: 12mm, 3 mm plemenito drvo
Dužina: 1810 mm
Širina : 150-250mm

Kao treća opcija u ponudi je predefinisani modul od 8 dasaka . Za razliku od prethodnih parketa u ponudi, gde je svaka daska jedinstvena u slogu, ovde se osam dasaka koje čine jedan modul ponavljaju. Zahvaljujući vešto osmišljenom slogu ponavljanje je teško prepoznatljivo, a finansijski je ova varijanta parketa najpovoljnija.
Modularni parket se proizvodi  u Hrast Natural varijanti.