Dobijene trake dimenzija 8×13 mm se spajaju na pvc podlogu u različitim kombinacijama:

trake / uni boja

uni boja + crtice u boji

trake različitih dimenzija u 6 boja + insertacija u beloj boji

uni ili mix boja + insertacija u vidu led dioda

uni boja +insertacija u beloj boji

više boja nasumično +  insertacija u beloj boji

Leave a Reply