Pod metalnim tkaninama se podrazumeva proizvod dobijen kontinuiranim tkanjem metalnih žica na automatskim razbojima. Time se dobijaju različite teksture koje u zavisnosti od gustine upredanja mogu biti transparentne ili da ne propuštaju svetlost. Zahvaljujući toj osobini mogu se koristiti kao obloge zidova , zavese , lake pregrade u prostoru , kao i za oblaganje fasada.
Emajliranjem metalnih niti tkanine se štite od UV zračenja, ogrebotina i korozije. Zahvaljujući emajliranju po Ral karti vizuelni efekat je još izraženiji.

Tkanine je moguće izraditi u inoxu, bakru, mesingu, kortenu, bronzi, i drugim metalima. Metalne tkanine su komplikovanije za izradu od jednostavnijih metalnih mreža jer se mogu razlikovati po dijametru žice, broju mreža u tkanini, tipu tkanja.

Tkanine su podeljene u tri grupe, koje se razlikuju po dijametru žice, tipu tkanja i procentu transparentnosti.

Tkanine izradjene od najtanjih niti promera 0,056 – 0,10mm, transparentnosti od 20-50%. Koriste se za izradu zavesi, oblaganje tavanica, vizuelno razgraničenje prostora sistemom panela ili zidova, izradu fasadnih panela u kombinaciji sa staklom.

Tkanine izradjene od niti promera 0,56 – 0,8mm, transparentnosti od 10-60%. Koriste se za izradu zavesi, vizuelno razgraničenje prostora sistemom panela ili zidova.

 Kolekcija koja se sastoji od upletenih žica 1-3mm dijametra, sa 5-70% transparentnosti. Koristi se pokrivanje fasada, vizuelno razgraničenje prostora sistemom panela.

Po narudžbini, metalne tkanine se mogu aplicirati na aluminijumske profile predvidjene za horizontalnu ili vertikalnu montazu. Standardne dimenzije su 300×600 | 600×600 mm.

Takodje, mogu se naručiti prefabrikovani elementi u vidu panela. Paneli se razlikuju po nameni – oblaganje postojećih zidova ili služe kao lagani pregradni elementi u prostoru.

Minimalna debljina panela je 25 mm.

Maksimalna dimenzija jednog zidnog panela je 1000x3000mm, dok je 550×3000 mm maksimalna dimenzija pregradnog panela.